Har lærerne i grunnskolen for mange oppgaver?

Er du lærer eller skoleleder i grunnskolen kan du gi innspill til Tidsbrukutvalgetved å besvare utvalgets spørreundersøkelse for henholdsvis lærere klikk her og skoleledere klikk her. Undersøkelsene er korte og anonyme.

Under ledelse av Kirsti Kolle Grøndahl skal Tidsbrukutvalget foreslå tiltak som vil kunne gi bedre utnyttelse av tidsressursene i grunnskolen. Sentrale spørsmål er blant annet hvilke oppgaver lærerne kan gjøre mindre av og hvilke oppgaver de bør få tid til å gjøre mer av. Utvalget vil også se på skolelederes og skoleeieres betydning for lærernes tidsbruk.

Web levert av CustomPublish AS