Formannskapsmøte den 23.okt. 2002

Formannskapet skal behandle div delingssaker, trafikksikkerhetsplan for Skjervøy etc.

mte
Web levert av CustomPublish AS