Formannskapsmøte 01.12.06

Sakspapirer til møte

Formannskapet skal bl.a. behandle naust og tomt ved fergeleiet, kommunale avgifter Strandveien 80-82
Budjsett 2007 og økonomiplan 2007-2010 legges fram kl. 14.00
Web levert av CustomPublish AS