Fiskere Foto Mariann Agledahl

Flåtefondet i Skjervøy

Skjervøy kommune har etablert et flåtefond som skal bidra til å styrke fangstleddet i Skjervøy kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjen...
Fiskere Foto Mariann Agledahl

Vi søker fiskere med egnet fiskebåt til pilotprosjekt

Skjervøy kommune har intensjon om å organsiere ungdomsfiske i sommer. Hovedmålet er å bidra til økt rekruttering til fiskeryrket. Det ønskes at 9 u...
Skjermbilde FiN[1]

Arnøybonden Henrik Nygaard fikk kvalitetspris for 2017 fra Nortura

Nygaard var blant de 100 beste på kvalitet blant 5700 leverandører i Norge. Dette er toppscore! Dette skriver Framtid i Nord.
sushi

Næringsmiddelteknikk/Matteknikk på fagskolen på Skjervøy

Dersom du kunne tenke deg en videre utdanning innen næringsmiddelfag og bli for eksempel mellomleder, produktutvikler, kvalitetskontrollør, inspektør,...
Kurs Halti 14

Kurs med økt konkurransekraft og lønnsomhet

Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med Halti Næringshage inviterer til kurs med fokus på: Økt konkurransekraft og lønnsomhet m/ Finn Steinar Heimly, ...
2

10.klasse på Skjervøy var på Arbeidslivsdag forrige uke

Fokus på arbeidslivet - for 10.klasse

Naturfoto Ørjan Bertelsen

Regionen er et av 11 reisemål som kan skilte seg med merket.

Skjervøy og resten av Lyngenfjord-området har oppnådd merket "Bærekraftig reisemål"

Prosessen har pågått siden 2016. Skjervøy kommune ble innlemmet i arbeidet fra 2017, da vi ble medlemmer i Visit Lyngenfjord. Det er Visit Lyngenfjord...
Web levert av CustomPublish AS