Hva er GataMi?

Her kan du gi tilbakemelding til Skjervøy kommune om problemer i tilknytning til kommunale veier, eiendom, gatelys, vann eller avløp m.m. Saker som meldes inn vil bli vurdert, og det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer i det daglige arbeidet.

Eksempler er manglende kosting/strøing, hull i veibanen, gatelys som ikke fungerer, parkområder som ikke er ryddet, problemer med vannet eller andre saker. 

 

Hva skjer med din henvendelse?

Din henvendelse blir registrert av tekniske tjenester. Noen saker videreformidles til andre enheter for videre oppfølging. Det er en fordel om du ved innmelding er mest mulig detaljert slik at vi har et best mulig vurderingsgrunnlag. GataMi er ikke betjent utenom ordinær arbeidstid.

 

Utenom arbeidstid

Hvis saken er akutt, ta kontakt med teknisk vakt på telefon 902 76 232.