Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Siden rådhuset er stengt for publikum pga. koronavirus-pandemien, vil reguleringskartet kunne gjøres tilgjengelig på rådhuset etter nærmere avtale. Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan tilbudet ikke benyttes. Kontakt teknisk etat for timebestilling via e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no eller telefon: 77 77 55 25.

Svar sendes: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no (merk «Høring – Områdeplan Skjervøy sentrum»)

eller: Skjervøy kommune, Teknisk etat, PB 145, 9189 Skjervøy.

Høringsfrist: 10.juli 2020.