Varsel om høring av områderegulering for Skjervøy sentrum

Offentlig ettersyn av forslag til plan

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10, kunngjøres det at høringsforslaget til områdeplan for Skjervøy sentrum etter vedtak i Skjervøy kommunestyre 12.05.2020, legges ut til høring. Høringsutkastet legges ut på kommunenes nettside, samt publiseres på kommunens Facebook-side.

Skjervøy_Kommune_Drone_Foto_Ørjan_Marakatt_Bertelsen_008

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Siden rådhuset er stengt for publikum pga. koronavirus-pandemien, vil reguleringskartet kunne gjøres tilgjengelig på rådhuset etter nærmere avtale. Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan tilbudet ikke benyttes. Kontakt teknisk etat for timebestilling via e-post: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no eller telefon: 77 77 55 25.

Svar sendes: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no (merk «Høring – Områdeplan Skjervøy sentrum»)

eller: Skjervøy kommune, Teknisk etat, PB 145, 9189 Skjervøy.

Høringsfrist: 10.juli 2020.

Web levert av CustomPublish AS