Ber om at trafikantene følger med på www.175.no eller tlf. 175 for å holde seg oppdatert, da det kan bli endringer.

Ved avvik oppfordrer kommunen om at dette meldes til tlf. 175.

Etter evaluering har byggherre ved Troms og Finnmark fylkeskommune og hovedentreprenør Mesta blitt enig om at det ikke er fri ferdsel i tunnelen og at det skal foregå ledebilkjøring i visse tidsrom.

Kolonnetidene oppdateres på Statens vegvesenet sine nettsider: www.175.no eller på fylkeskommunens hjemmesider: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/vegprosjekter/fv-866-maursundtunnelen/