Onsdag 23.september hadde ungdomsrådet høstens første møte. Victoria Mathiassen takket for seg som leder av ungdomsrådet. Hun har vært en usedvanlig engasjert og flink leder og evnet å få oppmerksomhet for rådets arbeid både lokalt og utenfor kommunens grenser. Hun har vært en god ambassadør for vår kommune og vi i kommunen takker for hennes innsats.

 

Nytt styre ble konstituert:

  • Hannah Larsen, leder
  • Vilde Karlsen, nestleder
  • Thomas Andre L. Fredriksen
  • Thomas Skog
  • Eva Sakka
  • Arian Mollan
  • 1 fra Arnøya

 

Det ble satt ned flere arbeidsgrupper rundt saker  som det skal jobbes videre med. Ungdomsrådet ønsker også å komme i det nye kommunestyret og presentere seg. Det er viktig for dem å ha et godt samarbeid med politikerne og ellers bli kjent med saker det jobbes med i kommunen.

 

Skjervøy kommune ønsker ungdomsrådet lykke til med arbeidet.

 

Varaordfører Ingrid Lønhaug