Til landets kommuner

 

Helsedirektoratet vil med dette informere om at tilskuddordningen «Aktivitet for seniorer og eldre» for 2016 er kunngjort på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitet-seniorer-og-eldre

 

Søknadsfristen er 1. februar 2016.

 

 

Mvh

Rita Mathiesen

Folkehelse- og frisklivskoordinator

Skjervøy kommune

 

Telefon 77 77 55 76

Epost  rita.mathiesen@skjervøy.kommune.no

 

http://portskjervoy.kystnor.no/