Hjemmetjenesten:

  • Hjemmehjelp for bistand i hjemmet som renhold og hjelp med andre praktiske gjøremål. Du må ha sertifikat til bil og kunne gjøre deg forstått på norsk. Opplæring vil bli gitt.
  • Pleieassistent/helsefagarbeider som jobber turnus, mest helge og kveld. Har du helserelatert erfaring så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt.

 

Skjervøy sykestue og sykehjem:

  • Pleieassistenter/helsefagarbeider som kan jobbe i turnus. Det vil være mest behov for arbeid kveld og helg. Har du helserelatert erfaring og/eller utdanning så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt.