Hjemmetjenesten:

  • Hjemmehjelp for bistand i hjemmet som renhold og hjelp med andre praktiske gjøremål. Du må ha sertifikat til bil og kunne gjøre deg forstått på norsk. Opplæring vil bli gitt.
  • Pleieassistent/helsefagarbeider som jobber turnus, mest helge og kveld. Har du helserelatert erfaring så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt.

           Kontaktpersoner:

           Trond Aardal  tlf 77775732 eller Lene Steinsvik tlf. 77775734

           E-post: trond.aardal@skjervoy.kommune.no

 

Skjervøy sykestue og sykehjem:

  • Pleieassistenter/helsefagarbeider som kan jobbe i turnus. Det vil være mest behov for arbeid kveld og helg. Har du helserelatert erfaring og/eller utdanning så er det en fordel, men ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt.     

           Kontakt: Virksomhetsleder Åshild Hansen tlf: 77 77 57 42 /

           97 67 74 26

           E-post: ashild.hansen@skjervoy.kommune.no