Skjervøy voksenopplæring søker tilkallingsvikar snarest. 

Arbeidsoppgaver: Undervisning voksne

 

Ragnhild Steien
Leder Skjervøy flykningetjeneste
Rektor Skjervøy voksenopplæring
Tlf. 77787079/92809221