De som kan søke er:

 • Jord- og skogbrukere
 • Grunneier- og utmarkslag
 • Andre lag for felles tiltak i landbruket
 • Lag og foreninger av ulike slag

De tiltak/tema det kan søkes tilskudd for er bl.a:

 • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
 • Biologisk mangfold
 • Gammel kulturmark
 • Tilgjengelighet/opplevelseskvalitet
 • Freda og verneverdige bygninger
 • Andre kulturminner-/miljøer
 • Investeringstiltak for organisert beitebruk

Tildelingen vil skje etter forskrift for tilskuddsordningene og de tiltaksstrategier som Skjervøy kommune har vedtatt.
Viktig!

Søker være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).

For lag- og foreninger vil det være tilstrekkelig å være registrert i Enhetsregisteret, hvor innmeldingen er gratis. Innmeldingsskjema finnes på internett under Brønnøysundregistrene.

Vi kan være behjelpelig med evt. innmelding.

Søknadsfrist: 20.09.2008

For nærmere informasjon kontakt:

Asle Amundsen
Tlf tor og fre 777 75 524, man til ons tlf 777 70 762
Mobiltlf. 48104579