Innbyggere kan hente alt av stein som ligger ved renseanlegget på Fiskenes.
Kommunen skal rydde området for stein i løpet av oktober måned.

Ved spørsmål:
Kontakt Knut Vidar Isaksen
Tlf 92409180

Stein gis bort 2.jpg