Den årlige søppelaksjon har fungert godt i år som andre år. Mye regn og kaldt vær førte imidlertid til at vi måtte forlenge tidsramma for plukkinga. 16 ulike lag, foreninger, skoler, partier m.fl. har deltatt. Vi mener å se at det nytter å plukke hvert år – det blir mindre søppel alt i alt. Noen nye områder har imidlertid mye søppel. 

Skjervøy kommune

v/ varaordfører Ingrid Lønhaug