Skoleskyss

Regelverk

Hovedregelen er at elever har rett til gratis skyss mellom hjem og skole dersom avstanden mellom hjem og skole er lenger enn skyssgrensen i Opplæringslova. 

Grunnskole 1. klasse         2 km. 
Grunnskole 2.-10 klasse     4 km. 
Videregående skole          6 km.

Følgende har rett til gratis skyss, uansett avstand:

  • Elever med sykdom/skade/funksjonshemming
  • Elever som må bruke båt eller ferge til skolen 
  • Elever i grunnskolen som har særlig farlig eller vanskelig skolevei

Lovverk
Elevers rettigheter til skoleskyss er gitt i Opplæringslova og privatskolelova.
Der omtales også overordnet ansvarsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunene.

Skyssreglement for Troms

Fylkeskommunen har som ansvarlig for skoleskyssen angitt nærmere retningslinjer i skyssreglementet for Troms. Det er basert på lovverket og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.  

  •  
  •  
Web levert av CustomPublish AS