Ungdomsrådet består av samfunnsengasjert ungdom fra Skjervøy Kommune i alderen 13-18 år. De består av 7 faste medlemmer og 3 vararepresentanter. I møtene diskuterer de hvordan Skjervøy Kommune kan bli enda bedre å bo i for ungdom. Ungdomsrådet har også talerett i kommunestyret. Der taler de ungdommenes sak!

Ungdomsrådet arrangerer årlig:

  • Ungdommens kommunestyre
  • Ungdomskonferanse (elevrådskonferansen)
  • Opplegg om FNs Barnekonvensjon i 6.klasse

Ungdomsrådet deltar også på ulike konferanser, deriblant RUST-konferansen. De deltar i saker de mener er viktig i Kommunestyret. Ungdomsrådet deltar også i den årlige søppelaksjonen på Skjervøy.

Kontakt ungdomsrådet via facebook: Skjervøy Ungdomsråd