Vi må fortsatt ta smittevernhensyn - god håndhygiene, minst 1 meters avstand og at dersom du ikke er frisk skal du ikke oppsøke Rådhuset. Alle besøk vil bli loggført for å kunne foreta eventuell smitteoppsporing. Loggen blir slettet når den ikke lenger er nødvendig. 

Det vil fortsatt være slik at du må ha avtalt time dersom du skal møte veileder på NAV kontoret. Se mer om dette under...

NAV Skjervøy – kontorinformasjon

Åpent for timeavtaler alle dager mellom 08.00 - 15.00.

Telefon: 55 55 33 33 kl. 08.00–15.30

NAV Skjervøy sitt publikumsmottak er inntil videre stengt for drop in. Planlagte møter avholdes som normalt (i tråd med FHIs retningslinjer for smittevern). 

Lokale telefonnummer:

Dersom det gjelder nødhjelp, midlertidig botilbud, økonomisk rådgivning eller veiledning om sosialhjelp, kan du ringe oss på tlf.nr. 412 81 604 på hverdager mellom kl. 10.00-14.00. Gjør oppmerksom på at du kan sende digital søknad gjennom www.nav.no.

Dersom du har behov for å bestille en timeavtale, eller snakke med en veileder, kan du ringe oss direkte på tlf.nr. 412 81 604 på hverdager mellom kl. 10.00-14.00. Gjør oppmerksom på at du kommer direkte i kontakt med din veileder ved å skrive i digital aktivitetsplan.

Timesbestilling utenom NAV

Timebestilling gjøres hos den aktuelle saksbehandler, enten via e-post eller via telefon. Timer bestilles mellom 09.00 og 15.00.

Kontaktinformasjon finner du her (klikkbar lenke) Se spesifikk informasjon fra NAV, helsestasjon for ungdom og Fagforbundet under.