Det var lag og foreninger og en del ivrige enkeltpersoner som sto bak stiftelsen av radioen og som tegnet andeler, slik at det ble mulig å kjøpe inn nødvendig utstyr.

Til å begynne med holdt radioen til i loftetasjen på Dreyergården, og i den første tida var det stort sett bare på selve tettstedet Skjervøy radioen kunne høres.

I 1990 flyttet radioen ned til Raschbygget, og nå ble det mulig å høre radioen i hele Nord-Troms.

I slutten av 1999 byttet radioen lokaler til kjelleren i H.Solheims bygg i sentrum, der den nå holder til. Siden nærradioen nå også har nettradio, kan den høres over hele verden, bare man har tilgang til internett.

Takket være noen ildsjeler og befolkningens støtte består nærradioen fortsatt. Skjervøy nærradio er en skatt i lokalsamfunnet som vi vet å sette pris på.

Nærradioen sender følgende programmer:

Kvart over fire – mandag – fredag kl. 16.15 – 17.00, med reprise kl. 19.15 – 20.00

Bingo hver mandag kl. 20.00 – 21.45

Trekkspilltoner hver onsdag kl. 20.00 – 21.00

Natt i Nord-Troms hver fredag kl. 23.00 – 01.00 (har nå pause fram til høsten)

Barnetimen annenhver tirsdag kl. 17.00 – 18.00 (har nå pause fram til høsten)

Litt privat hver torsdag kl. 20.00 – 21.00 med reprise hver mandag kl. 17.00 – 18.00 (har nå pause fram til høsten)

Gudstjenester fra Skjervøy kirke

Kommunestyremøter

Lille julaftensending kl. 10.00 – 02.00

Omdømmeprosjektet v/ medarbeider Ingrid Lønhaug