Skjervøy kommune inviterer til FOLKEMØTE

ang. områderegulering for Skjervøy sentrum

Kommunen ønsker å videreutvikle Skjervøy sentrum til et velfungerende og attraktivt sentrum til beste for hele kommunen og Nord-Troms regionen, gjennom å fremme stedets særegenhet og bidra til økt verdiskapning i lokalmiljøet.

En viktig del av arbeidet med områdeplanen for sentrum er å kartlegge ulike interesser og gjøre helhetlige vurderinger av arealdisponeringen i forbindelse med sentrumsutviklingen i et langsiktig perspektiv.

Plankart

Folkemøtet vil finne sted på Rådhuset torsdag 12.09.19, kl. 18.00.

På møtet vil planens omfang, formål og fremdriftsplan bli presentert, i tillegg til at det vil være muligheter for innspill og medvirkning i planprosessen.

Spørsmål angående folkemøtet og planprosessen rettes til: Sweco AS ved Milan Dunderovic på tlf. 986 63 381 eller e-post: milan.dunderovic(a)sweco.no

 

Vel møtt!

Web levert av CustomPublish AS