Prosjektet bredbånd til Arnøya har fått Høykom midler

Skjervøy kommune har sammen med flere andre kommuner i Troms Fylke blitt tildelt totalt  11.7 mill av Høykom til utbygging av bredbånd.

Troms Fylkeskommune har på vegne av blant andre Skjervøy kommune søkt om 11.8 millioner som en delfinansiering av bredbåndsutbygging.
Det aktuelle prosjektet i Skjervøy kommune er bredbånd til Arnøya med en kostnadsramme på 7.3 mill.
Skjervøy kommune har blitt tildelt 2.1 mill.

Dette er en meget gledelig nyhet og vil gi nødvendig bidrag for å få etablert bredbånd i et distrikt som markedsmessig ikke er interessant for komersielle aktører.

Mer informasjon finnes hos Høykom (se under).