SALMEKVELD I SKJERVØY KIRKE

  torsdag 29. Oktober, kl. 18

           VEKTER-ROP!

       «Kom kjære venner som Jesu kjenner»

Gratis inngang                       arr.: Skjervøy menighetskontor