Ungdomssatsingen RUST

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane!

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning.

Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre fraflytting og for å sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell ungdoms­problematikk. RUST skal legge til rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen.

Gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensene skal ungdomsrådene dra nytte av hverandres erfaringer, og stå sammen i viktige interessesaker.

RUST har flere gode og veletablerte tiltak:

  • PRØV SJØL-ordningen er ungdommens eget nærings- og kulturfond.
  • RUST-konferansen gir skolering og opplæring til alle ungdomsrådene i Nord-Troms.
  • RUST drar hvert år på tur med ordførerne for å øke fokus på ungdom og legge til rette for dialog og kjennskap til hverandre.
  • RUST støtter og er medarrangør for regionale ungdomsarrangement.
  • RUST samarbeider med Nord-Troms Studiesenter om kompetansehevingsprogram for klubbarbeidere.

Bemanning og organisering:

Nord-Troms ungdomsråd: 2 representanter fra hvert av de kommunale ungdomsrådene.
Fagrådet: Koordinatorer / sekretærer / administrativ ressurs for ungdomsrådene i  hver kommune.
Eirik Losnegaard Mevik: Saksordfører

Link hjemmesiden RUST: http://www.nordtromsportalen.no/ungdomssatsingen-rust.337962.no.html

Lise Jakobsen: Regional ungdomskonsulent 50 % stilling.                                                                                      
ontakt:
lise.jakobsen@ntroms.no, tlf. 918 13 803

RUST - regional ungdoms satsing

Tur ungdom og ordførere 2012

I nydelig solskinn 19.mars 2012, inviterte Nord-Troms Ungdomsråd i den regionale ungdomssatsingen RUST ordførerne med på en stemningsfull dagstur på L...
RUST = Regional UngdomsSatsing i Troms

PRØV SJØL!

Har du en god idé, men mangler penger?

Hvis du er mellom 13 og 18 år kan du søke om penger for å skape noe helt eget! Helst bør det være noe du kan tjene enda mer penger på. HUSK SØKNADS...

Regional ungdomssatsing i Troms

RUST

Hva er RUST? Det finner du ut ved å klikke på linken [Les mer...]
Web levert av CustomPublish AS