Reselivskonferansen..jpg

Torsdag 15.oktober er det klart for Reiselivskonferansen i Nord-Troms.
Konferansen holdes i Halti kultursal kl 11.00, og arrangeres i regi av Nord-Troms studiesenter, Halti Næringshage og reiselivsnæringen i regionen.

Fullstendig invitasjon finnes i PDF-format i høyre marg.