Desentraliserte spesialisthelsetjenester

Tjenesteområdet er de fire Nord-Troms kommunene; Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Afasi- og stemmebehandling omfatter også øvrige deler av T...

Koordinerende enhet

Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ...
Web levert av CustomPublish AS