Arbeidet starter med legging av midlertidig vann. I første omgang fra Strandveien og opp til krysset med Kirkegårdsveien.
Videre vil asfalten freses i uke 28 og gravearbeidene vil starte etter det.
Gravingen starter nederst i Klaus Dreyers vei.
Klaus Dreyers vei vil være stengt i det området hvor graving pågår, samt at det vil være redusert framkommelighet når det arbeides i veien.
Så fremt det er mulig, vil kjøring til eiendommene tillates.
Arbeidene utføres av Myrvoll Maskin AS, som kan treffes på tlf. 916 36523