Protokoller formannskap og næringsutvalg

Alle sakspapirer fra møtet

Inkluderer uttalelsen som nå er sendt til Stortinget og regjeringen ang sykestuesaken. 

Publisert