Protokoll kommunestyremøte

Alle sakspapirer fra møtet den 6. mai 2015

Protokollen er nå klar. 

Hovedårsaken til ekstraordinært møte var godkjenning av reguleringsplan Langbakken for å sikre snarest mulig realisering av denne. Imidlertid fikk vi behandlet flere andre tunge saker i tillegg. Hoveddokumentet; (Innkalling k-styre komplett offentlig komprimert) inneholder alle sakspapirer, men er på ca 45 MB og krever god netthastighet for å laste ned. Vi lar derfor filene med enkeltdeler av innkallingen være tilgjengelige for å lette nedlasting. 

Vedlegg

application/pdf2015.05.06 Innkalling k-styre Langbakken merknadsbehandling.pdf 5.7 MB
application/pdf2015.05.06 Innkalling k-styre - vedlegg Langbakken tegningshefte.pdf 18.2 MB
application/pdfSalgsbevilling Bygdebutikken.pdf 81 KB
application/pdfPlanbeskrivelse høringsversjon 28.04.15 kommuneplanens arealdel for Skjervøy 2015-2027.pdf 919 KB
application/pdfVEDLEGG 1 Planbestemmelser og retninglinjer til kommuneplanens arealdel 2015-2027 datert 28.04.2015.pdf 760 KB
application/pdfVedlegg 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (areal-ROS).pdf 561 KB
application/pdfvedlegg arealplan - områdenummer og navn.pdf 327 KB
application/pdfvedlegg 5 arealplanen - Liste over reguleringsplaner.pdf 205 KB
application/pdfvedlegg 6 - arealplan - forhåndsmerknade.pdf 437 KB
application/pdf2015.05.06 Innkalling k-styre - komplett offentlig komprimert2.pdf 45.6 MB
application/pdf2015.05.06 Protokoll k-styre.pdf 442 KB
Publisert