Ordføreren har fått et spørsmål som vil bli besvart på møtet:

Hei
 
Var i dag innom rådhuset, og pratet med Kjell-Ove Lehne på teknisk etat. Fikk der rask informasjon om en søknad om å etablere bunkringsanlegg på industrikaia i sentrum, utenfor nyetablerte Skjervøy fisk og skalldyr AS. Det er svært positivt at det etableres nytt bunkringsanlegg på Skjervøy, men jeg synes foreløpig skisse av buas plassering er diskuterbar.
 
Spørsmålet jeg ønsker at ordføreren gir et nærmere svar på i formannskapet 7.april er følgende:
 
Er det hensiktsmessig å plassere bunkringsbua på det nordlige hjørnet av industrikaia, slik foreløpig skisse viser? Er det mulig å trekke pumpebua lengre inn på området, i huken mot Rørlegger Helgesen og I.Evensen for å få en optimal arealutnyttelse av industriområdene?
 
Det er begrensede industriområder i Skjervøy havn. Jeg tenker derfor det er fornuftig å tenke langsiktig og løsningsorientert, med fokus på at eventuell industri på samme område ikke begrenses av enkle arealtekniske grep. Ber om at spørsmålet besvares og drøftes i formannskapet før søknaden behandles.

Mvh

Øystein Skallebø

Skjervøy Ap