Vi holder oss hjemme dersom vi er syke:

Det viktigste vi kan gjøre nå er å holde oss hjemme dersom vi er syke. Det er også viktig å teste seg ved symptomer. Dette kan gjøres via teststasjonen eller ved selvtest. Kommunen deler ut selvtester ved smitte i skoleklasser og i barnehager. (Vi har ikke nok tester til å dele ut selvtester til arbeidsgivere som ønsker å bruke det til forebygging.)

Avstand og bruk av munnbind:

Det er anbefalt å holde avstand og der det ikke er mulig, så bruker vi munnbind, for eksempel inne på butikker, kontorer, på arrangementer uten faste sitteplasser osv.

Besøk på kommunale kontorer og institusjoner/omsorgsboliger.

Legekontoret

Legekontoret har åpent, men har påbudt bruk av munnbind, håndsprit og avstand på venterommet. Det er ofte syke mennesker som må oppsøke legekontoret og tiltakene er for å forebygge mer smittespredning. Pasienter som ikke trenger å møte opp på legekontoret, oppfordres til å bestille seg en e-konsultasjon.

Øvrige kommunale kontor

Timer hos barnevern, helsestasjon, NAV, teknisk etat og øvrige kontorer på Rådhuset:

Folk som er syke skal ikke komme på time. Ta da kontakt på telefon for å avtale videre oppfølging.

Besøkende i sykehjem og omsorgsboliger:

Også besøkende kan ta med seg smitte inn i institusjon og omsorgsboliger. Besøkende til disse gruppene, forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. For å minimere risiko vil man i tillegg gjøre følgende tiltak framover:

  • Besøkende skal bruke munnbind. Munnbind bør den enkelte som skal i besøk ha med seg.
  • Besøkende skal bruke håndsprit før og etter besøk.

Arrangementer:

Skjervøy kommune har ikke forbud mot arrangementer. Det viktigste er at man holder seg hjemme og ikke deltar hvis man er syk.

Vi ber om at man holder avstand. Ved innendørs arrangementer som for eksempel julemesser, åpning av pepperkakelandsby ol, så benytter man munnbind dersom det ikke er mulig å holde avstand.

Kino avlyses ikke. Man benytter seg av tilvist plass, holder avstand til de man ikke bor sammen med og man kan bruke munnbind når man står i kø dersom det er mange i køen.

Trening og idrettsarrangementer kan gjennomføres med gode smittevernregler. Igjen er det viktig at man ikke møter opp dersom man er syk.

Flere har valgt å avlyse julebord og andre arrangementer for voksne. Det kan være lurt å gjøre en vurdering av om det er nødvendig å gjennomføre akkurat dette arrangementet, eller om det kan utsettes, til smittesituasjonen er mer under kontroll.

Vaksinasjon:

I desember vil vi gjennomføre vaksinasjon 10. 15. og 17. desember

Skjervøy kommune er godt i gang med å tilby 3. dose med vaksine til de over 65 år. De som ikke allerede har fått tilbudet vil få en SMS i løpet av noen dager, med timeavtale en av disse 3 dagene. Det er mulig å bytte hvis ikke oppsatt tidspunkt passer. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette.

Helsepersonell vil også få tilbud i uken som kommer.

Helsemyndighetene understreker at det å ta vaksinen er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge alvolig sykdom, press på helsevesenet og død.  Det er viktig at alle over 12 år som ikke er vaksinert, bestiller seg time for å få tatt vaksinen. Ring telefon 77 77 57 40