Kommunene i Nord Troms har utarbeidet en felles kommunedelplan for energi og klima som ble vedtatt i 2010. I møte den 19. september 2019 har Nord Troms regionråd vedtatt revidering av planen. forslag til planprogram for kommuneplan for energi og klima i Nord Troms legges her ut til offentlig høring og offentlig ettersyn. det varsles samtidig om oppstart av planarbeidet.

Planprogrammet er behandlet i hver enkel kommune, i tråd med Plan og Bygningsloven.

Frist for innspill er 6 uker etter annonsering,  dvs fra 06.10.20.

Merk innspillet med vår referanse:  Planprogram - Energi og Klima

 

Programmet følger som vedlegg.

Lyngen kommune v/Teknisk sjef har en koordinenrende rolle for innsamling av innspill.

Innspill sendes derfor per e-post til:  post@lyngen.kommune.no

eller sendes pr. post til:  Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet