gull og gråstein
I Skjervøy fikk sjette og sjuendeklassene ved Skjervøy barneskole, Arnøyhamn og Årviksand  skole delta på dette opplegget i regi av Den kulturelle skolesekken. Elevene fra Arnøya kom med bussen til Skjervøy.
 
Bjørn Arild Ersland leste fra boka han har skrevet om marinarkeologi hvor Endre Elvestad er hovedperson. Han introduserte  også elevene for sitt forfatterskap.

Deretter dro klassene til fjæra der Endre skulle ned på dypet iført dykkerdrakt. Elevene fulgte  ham gjennom radiokommunikasjon. Når han kom på land fikk elevene se bilder og ting fra sjøbunnen.


Siden begge gruppene var ganske store, med cirka førti og femti i hver, ble kulturhussalen brukt til det som skulle skje innendørs. Elevene hadde kort vei ned til området, hvor dykkinga foregikk. " På jakt etter gull og gråstein" gjorde stor suksess. Elever og lærere ga uttrykk for at dette falt i smak. Bjørn Arild Ersland og Endre Elvestad formidla faktastoff på en utrolig spennende måte, mer actionfylt enn man er vant til.
Det kan være litt av hvert å finne både i fjæra og på lavt vann...