Overgang til digitalradio (DAB)

Informasjon fra Medietilsynet

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å informere om overgangen fra analog til digital radio. Radioens framtid er digital. FM-nettet har begrenset plass. Stortinget har derfor vedtatt en overgang til digital radiokringkasting. Det er planlagt slukking av FM-båndet i 2017, med unntak for mindre lokalradiostasjoner.

Dette vil berøre oss alle, les mer på brosjyren.

Publisert | Oppdatert 06. mars 2013