strandveien_sør_100x75

stenginger, omkjøringer, parkering, stikkledninger, etc

INFORMASJON - prosjekt "Opprusting av hovedgate i Skjervøy"

Under prosjektperioden vil det bli lagt ut fortløpende informasjon til brukere, gårdeiere og andre.
veiplan_80x80

Denne siden viser hvordan miljøgaten vil bli når den står ferdig

Prosjekteringen

Her kan du gå inn å se på tegninger, trasevalg.
Web levert av CustomPublish AS