Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
21. august kl. 14:50

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, feil informasjon eller andre tilbakemeldinger.

Les mer... clear

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T06:33:53.000+00:00

Beskrivelse

Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og hjelpe deg mot økonomisk selvstendighet. Til sammen får du opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.

Det er avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap. Ved gjennomført opplæring får du et deltakerbevis.

Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor), skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

Kriterier

Du har både rett og plikt dersom

  • du har fått asyl
  • du er overføringsflyktning
  • du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag
  • du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper
  • du er familiemedlem til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • du er familiemedlem til norske eller andre nordiske borgere (men ikke de som er her etter EØS-regelverket)
  • du har fått midlertidig beskyttelse og opphold etter flukt fra landet ditt.

Du har plikt til å ta opplæring, men ikke rett til gratis opplæring dersom 

  • du er arbeidsinnvandre fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse.

Pris

Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Eksterne lenker
Regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Praktiske opplysninger