Lokalitet:                     Vorterøy

Søker                         Lerøy Aurora as

Midt punkt anlegg:      N 690´ 57,993  Ø 200 36 ,917`  

Fiskeslag:                   Laks, ørret og regnbueørret

Anleggstype:              Plastmerder i rammefortøyning med forflåte

 

 Eventuelle merknader sendes innen utleggstidens utløp til Skjervøy kommune, boks 145, 9189 Skjervøy.