Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og som vedlegg til denne saken.

Merknader til planen merkes «merknad reguleringsplan Lauksletta boligfelt», og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy

eller pr e-post til:   skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.                                                              

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 30.11.2020.