Køene kan bli kortere

For å gjøre din ventetid kortere og for å lette på trykket hos legekontoret, ønsker vi at så mange som mulig benytter seg av pasientsky.

På pasientsky kan du bestille konsultasjon på nett eller mobil. Ved å bruke pasientsky slipper du de lange køene på telefonen. Samtidig er du med på å korte ned ventetiden til de som bare har mulighet til å bestille konsultasjon over telefon.

Slik bruker du pasientsky

Her finner du pasientsky.

  1. Logg deg på med BankID eller BuyPass
  2. Trykk «Start helsehjelp» og velg «Skjervøy Legekontor»
  3. Velg «Annen henvendelse»
  4. Under «Beskjed» skriver du inn din fødselsdato og hvorfor du ønsker konsultasjon
  5. Send inn, så får du beskjed om når du får legetime

Her finner du en veiledning for bruk av pasientsky med bilder.

 

Henvendelser om Corona-viruset

Henvendelsene på corona-telefonen gjør at ventetiden på den ordinære telefonen til legekontoret blir lenger. Det er mange opplysninger som må oppgis før en kan bli testet for viruset og det er mange som skal bli testet, derfor tar dette tid. Vi anbefaler at henvendelser som ikke dreier seg om corona-viruset gjøres via pasientsky.