Skole og barnehage:

Ungdomsskolen og voksenopplæringen er flyttet over på rødt nivå. Det betyr økt fokus på å holde avstand, vurdering av mindre kohorter enn dagens klasser og anbefalinger om at kohorter/klasser ikke bør bytte klasserom i løpet av dagen. På ungdomsskolen er det viktig at elevene benytter anvist inngang når de kommer og går fra skolen. Det kan komme nye oppdateringen i løpet av dagen og uken. Dere kan lese mer om tiltakene på ungdomsskolen på skolens hjemmeside

Det er ennå ikke avklart hvordan kulturskoletilbudet blir organisert de 2 neste ukene. Mer informasjon kommer. 

Biblioteket holder åpent, men det vil være adgangskontroll for å sikre at det ikke blir for mange inne i lokalene.

Bassengene, Kino og idrettsanleggene holdes stengt for publikum fram til den 18. januar. Undervisning gjennomføres med smittevernregler. 

Helse:

Det innføres besøksbegrensninger på institusjonene hvor det bare kan komme 1-2 pårørende på besøk til og med 18. januar. Det blir også begrenset antall besøk pr uke. Mer informasjon kommer. 

Øvrige tjenester:

NAV Skjervøy har stengt publikumsmottaket og kan kontaktes på telefon ved behov. 

For øvrig innføres hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Det betyr at flere av våre ansatte ikke vil være å treffe på kontoret, men kan kontaktes på telefon eller epost. Vi oppforderer publikum til å kontakte oss på telefon eller epost for å gjøre en timeavtale.

 

Her finner dere alle tiltakene fra regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/