Det ene gjelder hvordan man kan bruke digital historiefortelling for å markedsføre egen bedrift. Her kan man velge ut en historie men ønsker å fortelle om bedriften, lærer å lage en digital versjon av den som man kan bruke ved presentasjon av bedriften . Fortellinger har stor påvirkningskraft.

Det andregjelder DESIGN og er en inspirasjonsdag der man sette fokus på design som virkemiddel for større Inspirasjons – og informasjonsdag om design som virkemiddel. Har du lyst til å vite mer om hvordan design påvirker salg og hvordan din bedrift kan gjøre seg nytte av design, vil denne dagen være av nytte! Tank design fra Tromsø og Innovasjon Norge er innledere. Innovasjon Norge vil bl a fortelle hvordan man kan gå fram for å få støtte fra dem til designprosesser i egen bedrift.
Se  vedlegg om kursrekka. Legger også med detaljinformasjon om kursene, program og påmelding etc for  Digital historiefortelling og Design.
LÆR  DIGITAL HISTORIEFORTELLING  - EN ANNERLEDES MARKEDSFØRING
Lyngen 5. og 11.mars                                                                                  
Utforming og bruk av digitale og muntlige fortellinger i markedsføring og omdømmebygging. Fortellingen skal ha et poeng eller en hensikt. En fortelling er som en reise der man bør bevege seg stadig nærmere sluttdestinasjonen. Still deg stadig spørsmålet “Hva handler fortellingen min om?”
 
                                                               Se mer info på vedlegg
Påmeldingsfrist: 28.februar 2013
 
 
GOD DESIGN- ET KONKURANSEFORTRINN
 
                                                               Nordreisa 21.mars 2013 Påmeldingsfrist: 16.mars 2013
Inspirasjons – og informasjonsdag om design som virkemiddel
Vildenvang Gårdsysteri har fått pris for sin design. Har du lyst til å vite mer om hvordan design påvirker salg og hvordan din bedrift kan gjøre seg nytte av design, vil denne dagen være av nytte!  Tank Design, Tromsø og Innovasjon Norge vil innlede på temaene.
 
 
Det vil også komme to kurs for reiseliv /opplevelsesbedrifter etter påske: «Bli en bærekraftig  bedrift»  og «Skap en lønnsom opplevelse». Vi skal ettersende mer info om disse. Gp gjerne inn på www.ntss.no , der legger vi ut info etter hvert som vi har alle detaljene klare!
Mvh
Elin Matheussen

Nord-Troms studiesenter