Ledige faste stillinger i barnehagene med oppstart 03.08.2020

Søknadsfrist: 06.04.2020

Kystbyen - Helge Guttormsen

Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord. 

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen. 

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her 

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år. 

 

Skjervøy kommune har følgende ledige faste stillinger i barnehagene med oppstart 3 august 2020. 

 

Pedagogstillinger: 

 Inntil 4 x 100% fast stilling som barnehagelærer på Skjervøy tettsted. 

100% fast stilling som pedagogisk leder i Årviksand barnehage. 

100% fast stilling som spesialpedagog. 

 

Kompetansekrav til barnehagelærer stilling og pedagogisk leder stilling:  

Godkjent barnehagelærer med 3-årig høyskole/universitetsutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig kompetanse. 

Arbeidsoppgaver pedagogisk leder/barnehagelærer: 

 • Iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. 

 • Veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplan oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 

 • Leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen.  

 

Ønskede Kvalifikasjoner: 

 • Evne til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn. 

 • Positiv holdning og stå på vilje. 

 • Vise engasjement og glede i samspill med barn. 

 • Evne til å jobbe systematisk for å fremme inkludering og et godt fellesskap i barnehagen. 

 • Gode leder -og kommunikasjonsferdigheter. 

 • Evne til å skape en lærende organisasjon. 

 • Evne til samarbeide med foreldre og ansatte og de andre barnehagene i kommunen. 

 

 

 

Kompetansekrav til stillingen som spesialpedagog: Bachelor i spesialpedagogikk, spesialpedagogikk 2, eller master i spesialpedagogikk. 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Forebygge og tilrettelegge for en god utvikling og lærling for barn med spesielle behov. 

 • Oppfølging av barn som har enkeltvedtak etter §19 i barnehageloven. 

 • Observere og iverksette forebyggende tiltak for enkeltbarn og for barnegruppen. 

 • Jobbe systematisk med tiltak som fremmer inkludering og et godt fellesskap i barnehagen. 

 • Samarbeid og veiledning av de ansatte. 

 • Veiledning og rapportskriving. 

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Ferdigheter til å se sammenheng mellom det enkelte barn, relasjonelle forhold og barnegruppen som helhet. 

 • Evne til å kunne samarbeide tverrfaglig. 

 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet. 

 • Evne til å kommunisere og veilede barn og voksne 

 • Evne til å vise engasjement og glede i samspill med barn. 

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;  

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende 

Vi søker derfor deg som:  

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel. 

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende, motiverende og har gode samarbeidsevner. 

 • Er kompetent ved at du er faglig og har gode lederegenskaper, strukturert og kan arbeide selvstendig. 

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar til å skape en lærende organisasjon. 

Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som er en del av Nord –Troms: 

 • Nedskriving av studielån med inntil 25.000 kr per år. 

 • Skattemessige fordeler med lavere skatt på alminnelig inntekt. 

 • Pedagogisk leder og barnehagelærer begynner på minimum 6 års ansiennitet.  

 • Pedagogisk leder tillegg på 27000 kroner. 

 • Lavere kostnader på strøm med bortfall av mva og elavgift. 

 

De som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring. Kommunen tildeler barnehageplass og er behjelpelig med bolig.  

 

Søknaden må gi opplysninger om: 

 

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester 

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse  

 • telefonnummer og e-postadresse 

 • 2 referanser 

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

De som tilsettes, må fremlegger politiattest av ny dato. Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med barnehagekonsulent i Skjervøy, Monica Wolf tlf:77775542/92039517 Mail: Monica.wolf@skjervoy.kommune.no 

 

Skriftlig søknad med Cv og kopier av vitnemål, attester og referanser sendes på e-post Kulturogundervisning@skjervoy.kommune.no 

 • Søknad sendes elektronisk: her 

 

 Søknadsfrist 6.april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS