Ledig stilling i Brannvesenet som konstabel/brannbilsjåfør

skjervøy bilde ledig stilling

Med bakgrunn i dimensjoneringsforskriften skal det tilsettes en brannkonstabel/sjåfør. Vi søker derfor etter en dyktig sjåfør som skal være med i beredskapsstyrken og inngå i kommunens brannvakt. Stillingen er underlagt beredskapsleder.

Det er nå vedtatt at brann skal ha en 5-delt vakt som innebærer vakt hver 5. uke. Organisering av beredskapen er i stadig utvikling og andre beredskapsformer kan komme i framtiden. De ukene en ikke har vakt, inngår vedkommende i brannvesenet som konstabel.

Stillingsbrøk: 1.33% , som utgjør 6 øvelser pr. år.   Samt deltakelse i vaktordning etter oppsatt vaktplan.  

Oppstart snarest.

Kvalifikasjoner:

 • Inneha kompetansebevis/førerkort for tyngre kjøretøy klasse C eller tilsvarende, kode 160.

 • Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. jf. § 7-3.

 • Den som tilsettes i stillingen må tilfredsstille kompetansekravene som fremkommer i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kap. 7.
 • Det kreves politiattest samt helseattest som godkjent røyk- og kjemikaliedykker og det forutsettes at søker gjennomfører og består fysiske tester i henhold til lovpålagte krav.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Litt om virksomheten:

Skjervøy brannvesen består av et deltidsbrannkorps med konstabler, sjåfører og befal. Sjåfører og befal går i vakt i henhold til oppsatt vaktplan. Denne stillingen vil derfor inngå i denne vaktordningen. Det kan bli endringer i vaktplanen. Skjervøy brann og redning inngår i Nord-Troms brannvesen, hvor det er felles brannsjef og beredskapsleder for kommunen.

 

 

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, god evne til å lede ditt mannskap, og ta beslutninger i akutte situasjoner.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og samarbeider godt og konstruktivt.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

   

Generelle opplysninger

 • Vi ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke.

 • Ifølge Offentlighetslovens § 25 plikter arbeidsgiver å gjøre søkere oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Vi vil varsle søkere som har bedt om unntakelse fra offentlighet hvis dette ønsket ikke kan imøtekommes.

 • Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Flere opplysninger om stillingen gis av beredskapsleder Pål Edvardsen tlf. 96 09 77 60, eller Teknisk sjef Kjell Ove Lehne  tlf: 90 9 374 95.

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

Søknad sendes elektronisk: her

 

Søknadsfrist: 05.02.2020

Web levert av CustomPublish AS