Ledig 50 % stilling som lærer i voksenopplæring og 50 % stilling som miljøarbeider/konsulent

Søknadsfrist: 31.12.19

Kystbyen - Helge Guttormsen[1]

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

 

Med forbehold om positivt kommunestyrevedtak, har Skjervøy kommune ledig tilsammen 100% stilling i Flyktningetjenesten og Voksenopplæringa. 50% stilling er fast som lærer i voksenopplæringa, og 50% som miljøarbeider/konsulent knyttet til Flyktningetjenesten, midlertidig med mulighet for fast ansettelse. Stillingene kan søkes samlet, eller hver for seg. Ønskes tiltredelse senest 01.03.2020

50% Lærer voksenopplæring og 50% som miljøarbeider/konsulent

Arbeids- og ansvarsområde:

· Undervisning i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kan også være aktuelt med undervisning i grunnskolefag.

· Mottak og etablering av flyktninger som kommer til kommunen

· Helhetlig veiledning og oppfølging av flyktninger.

· Kontakt med IMDI / arbeidsgivere / utdanningsinstitusjoner / andre

· Oppfølging av introduksjonsprogrammet, inkludert veiledning og oppfølging av deltakere

· Kartlegging og oppfølging av flyktningenes individuelle behov i samspill med kommunens øvrige tjenesteapparat

· Kontakt med bedriftene i kommunen, da det blir samarbeidspartnere i forhold til arbeidspraksis i introduksjonsordningen

· Saksbehandling

· Informasjon til lokalsamfunnet

· Det må påregnes arbeid på ettermiddag og kveldstid.

 

Kvalifikasjoner:

· Minimum 3-årig relevant høgskoleutdanning.

· Undervisningskompetanse i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og det er ønskelig med undervisningskompetanse i grunnskolefag.

· Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Gode veiledningsferdigheter, med evne til å skape tillit og bidra til gode løsninger.

· Erfaring fra lignende arbeid.

· Engelskkunnskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

· Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker deg som:

· Er handlekraftig ved at du har meget stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert når situasjonen krever det og stor grad av fleksibilitet slik at oppgavene blir løst i perioder med stort arbeidspress.

· Er inkluderende ved at du er imøtekommende og samarbeider godt både med elever/deltakere, samarbeidspartnere og kollegaer.

· Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

· Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

 

 

Litt om Flyktningetjenesten/voksenopplæringen:

Skjervøy voksenopplæring og flyktningetjeneste holder til på Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy, og har 4,61 % stillinger fordelt på 7 dedikerte ansatte. Vi har i perioden 2014-2019, bosatt 91 flyktninger i kommunen, og deltakertallet ved Skjervøy voksenopplæring ligger hvert år på 70-90 deltakere.

Vi bosetter og følger opp flyktninger i kommunen på en helhetlig måte og i forhold til deres individuelle behov for eksempel i forhold til bosituasjon, jobb, skole, fritid, helse og kontakt med andre offentlige instanser. Vi organiserer introduksjonsprogrammet for voksne innvandrere med mange varierte aktiviteter, og tilbyr opplæring i norsk med samfunnskunnskap, samt grunnskoleopplæring for voksne. Vi setter trivsel i høysetet, og deltar aktivt i lokalsamfunnet for å fremme integrering og inkludering.

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Politiattest kreves før tilsetting.

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Den som blir tilsatt, må framlegge politiattest av ny dato.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder Ragnhild Steien tlf 77787079/92809221, eller ragnhild.steien@skjervoy.kommune.no. Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

Søknaden må gi opplysninger om:

· CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

· bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

· telefonnummer og e-postadresse

· eventuelle referanser

 

Søknad sendes elektronisk: her

Søknadsfrist: 31. desember 2019

Web levert av CustomPublish AS