Representant Parti Funksjon
Nils Alm SV Nestleder
Elin Einarsen SP Medlem
Elisabeth Henriksen KRF Medlem
Finn Konst FRP Medlem
Roald Sebergsen H Leder

Sekretær for utvalget: Bjørn H. Wikasteen, K-sekretariatet