Konstituerende møte - Skjervøy kommunestyre 16.10.19

Kommunestyret-konstituering

Første møtedato for det nyvalgte kommunestyret i Skjervøy kommune var onsdag 16.10.19 kl 10:15.

Ørjan Albrigtsen ble valgt som ordfører for fire nye år. Kurt Michalsen ble valgt som varaordfører.

I formannskap ble følgende personer valgt inn: Ørjan Albrigtsen, Kirsti Lembricht, Kurt Michalsen, Kathrine Kaasbøll Hanssen, Victoria F. Mathiassen, Pål Schreiner Mathiesen og Vidar Langeland.

Se protokoll for mer informasjon.

09.10.2019: Innkalling publisert

18.10.2019: Protokoll publisert

Web levert av CustomPublish AS