Det innkalles til konstituerende kommunestyremøte den 28.oktober 2015 kl 10:15.
Møtet vil holdes i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus. 

Innkalling med sakliste og sakspapirer ligger i høyre sidemeny. De finnes også på møteplanen under aktuell dato.

Protokollen er nå lagt ved som PDF. Sakpapirene er også å finne i møteplanen under datoen for møte.