sakspapirlogo_tn2

Kommunestyremøte 19.desember 2002

Kommunestyret skal bl.a behandle saker som "kystbyen i Nord-Troms", budsjett og økonomiplan og godtgjørelse til politikere i 2003.

Publisert | Oppdatert 01. november 2016