Tilskuddsordningen skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengig av turisme, særlig fra land utenfor EØS-området, og derfor fremdeles er rammet av pandemien.

Ordningen skal sikre tilgang på likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid 19-pandemien.

Hvordan søke

Alle søkere må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. 

Mer informasjon om hvordan søke finnes her. Søker må sette seg inn i retningslinjene for kompensasjonsordningen før søknaden skrives. Retningslinjene for ordningen finner du her.

Søknadsfrist 10.november 2021. Næringsutvalget i Skjervøy kommune behandler de innkomne søknadene 23.november 2021.

Ønsker du å søke om kommunal kompensasjonsordning, ta gjerne kontakt med oss på e-post: naering(a)skjervoy.kommune.no eller på telefon 77775500.