Skjervøy kommune har fått oversendt følgende informasjon om kolonnekjøring. Det forventes ytterligere informasjon fra fylkeskommunen når dette er klart.

Tidspunkter for kolonnekjøring i tidsrommet fra kl. 1800 til 0600 er:

1830 – 1920       Start fra Maursund

2100 – 2130       Start fra Hamneidet

2245 – 2300       Start fra Maursund

0200 – 0230       Start fra Maursund

Dette gjelder alle dager, mandag til søndag.

Kolonnen starter på den siden som er satt opp i oversikten over, og vil gå kontinuerlig i tidsrommet som er oppgitt.